This page is in Czech only as it is intended for students of MFF UK and FJFI, ČVUT.

Přednášky se konají v posluchárně Ústavu teoretické fyziky – MFF, UK v Praze – Troji, V Holešovičkách 2, (mapa) a (náhled) v desátém patře, nebo v jiné místnosti uvedené u dané přednášky, viz též rozvrh. Termín zkoušky nebo konzultace si domluvte e-mailem kotrla@fzu.cz (rozvrh TF) .
Aktuální téma  pro diplomovou práci je Stochastický transport v nano-kanálcích, jiné téma podle domluvy.

 Simulace ve fyzice mnoha částic

Přednáška NTMF021 v SIS je vyučována v zimním semestru  v rozsahu 3+1/Z+Zk.

V ZS 2020/21 se výuka koná  distančně.  Výuka začala v pondělí 5. 10. v rozvrhovaném čase 16:30-19:30 (+přestávka) prostřednictvím Skypu podle instrukcí zaslaných studentům emailem.

OD 12.10. 2020 bude distanční vyuka v pondělí  v POSUNUTÉM čase 16:00-19:10.

Více informací a úlohy na samostatné stránce.

Pokročilé simulace ve fyzice mnoha částic

Přednáška NTMF024 v SIS  bývala vyučována v letním semestru, ale několik let se nekonala kvůli rozšířené výuce přednášky NTMF021. V LS 2021 se přednáška NTMF024 opět konala. Více informací a úlohy na samostatné stránce.

Dřívější přednáška:

Moderní aplikace statistické fyziky

Přednáška NTMF049 v SIS byla vyučována v letním semestru, ve čtvrtek od 16:30  v posluchárně Ústavu teoretické fyziky – MFF, UK v Praze – Troji. Více informací na samostatné stránce.